• Przemyślenia

    Jestem tolerancyjny, ale…

    W czasach starożytnych niepełnosprawność uznawana była za przejaw działania sił nadprzyrodzonych, a dotknięte nią osoby skazywano na śmierć. W średniowieczu zaczęto budować przytułki dla Innych, w których mogli dokończyć swój żywot nie zaburzając…